studiefinanciering

Regels en hoogte


Voor het jaar 2009 mag je 13.215,83 euro bijverdienen naast je studiefinanciering. Zolang je onder dit bedrag blijft, verandert er niets aan je studiefinanciering. Het bedrag wordt overgenomen van het verzamelinkomen wat door de Belastingdienst op de definitieve aanslag wordt vermeld. Als je geen aangifte doet bij de Belastingdienst, wordt de jaaropgave van je werkgever(s) of uitkerende instantie gebruikt. Als je meerdere werkgevers en/of uitkeringen hebt, wordt alles bij elkaar opgeteld. Hou zelf de bijverdiengrens in de gaten.

Heb je inkomsten uit een eigen onderneming, dan zal DUO een maandbedrag berekenen en hanteren. Deze is gebaseerd op de winst uit onderneming, negatieve persoonsgebonden aftrekposten, het belastbaar inkomen uit box 2 (aanmerkelijk belang) en het belastbaar inkomen uit box 3 (voordeel uit sparen en beleggen) gedeeld door twaalf maanden.

Uitkeringen op grond van Wet werk en bijstand, Toeslagenwet, Algemene nabestaandenwet (tot een bepaalde hoogte) tellen mee in het verzamelinkomen. Wat niet mee telt, zijn inkomsten uit:

Als je boven de bijverdiengrens uitkomt, moet je de studiefinanciering stopzetten en de OV-studentenkaart inleveren voordat je inkomsten die grens overstijgen. Per 1 januari van het volgende jaar kun je opnieuw studiefinanciering aanvragen. Het stopzetten gaat eenvoudig via de website van DUO.
Kom je er pas later achter dat je boven de grens uitkomt? Je kunt achteraf de studiefinanciering nog stopzetten. Je moet dan wel het teveel ontvangen studiefinanciering terugbetalen. Ook met je het maandelijkse bedrag van de OV-studentenkaart terug betalen.
Als je dertig jaar of ouder bent en je stopt je studiefinanciering kun je niet meer opnieuw studiefinanciering aanvragen.
Volgende tip : Als je een kind verzorgt »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

6 stemmen / gem. score 3.5
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »