studiefinanciering

Hoe vraag je stufi aan


Als je gaat studeren en je wilt studiefinanciering aanvragen, doe je dit bij voorkeur drie maanden voor aanvang van de opleiding. Je kunt geen studiefinanciering achteraf aanvragen. De aanvraag kun je online via de website van DUO (www.ocwduo.nl) verzorgen, of via een formulier. Het verwerken van je aanvraag met een formulier neemt meer tijd in beslag. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren, één voor mbo en één voor hbo en universiteit.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een toeslag omdat je een kind verzorgt, kun je ook online gebruik maken van het daartoe bestemde formulier (Formulier voor éénouder- en partnertoeslag).

Wanneer je uit de EU/EER komt en je hebt geen recht op volledige studiefinanciering, kun je een collegeldkrediet aanvragen. Je kunt hiervoor een formulier downloaden of opvragen bij DUO. Dit formulier moet samen met bewijsstukken worden opgestuurd. Het is belangrijk deze aanvraag op tijd te doen, minimaal binnen vier maanden na de ingangsdatum van je opleiding. Als je stopt met je opleiding, moet je dit onmiddellijk doorgeven aan DUO.

Het adres van DUO  is:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Collegegeldkrediet EU/EER
Postbus 50021
9702 BA Groningen
Volgende tip : Studieschuld »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

6 stemmen / gem. score 3.5
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »